Hcube-Young

Descrizione Sito

testa cz
hbv CZ
hcv CZ
hiv CZ
sx basso cz

FAQ

          FAQ                   

 

HBV

 
1. Co je hepatitida typu B?
Slovo hepatitida znamená zánět jater a v případě hepatitidy typu B (VHB) se jedná o infekční etiologii-původcem je virus. Kromě dalších původců - virů patří do skupiny virových infekcí, které postihují játra. Hlavními typy v našich podmínkách jsou hepatitida A, B, C. Hepatitida B je závažná infekce způsobená virem hepatitidy B. V celosvětovém měřítku je VHB globálním zdravotním problémem a patří tak k nejzávažnějším typům  virové hepatitidy. Kolem 2 bilionů lidí na celém světě je infikováno virem VHB a kolem 350 milionů má chronickou infekci ( podle údajů ECDC). Osoby s chronickou infekci VHB (od 30-50%  mezi dětmi, do 5% mezi dospělými) jsou ve větším riziku dalších následků: cirhózy jater (25 %) a rakoviny – karcinom jater (5%). U těchto nemocných rovněž přetrvává riziko přenosu infekce.
    
2. Jak se mohu nakazit hepatitidou B?
Způsoby přenosu jsou stejné jako u HIV viru: nechráněným pohlavním stykem, parenterálně, z matky na dítě. Virus HB je ale až 50 -100x infekčnější než virus HIV. Hepatitida B se obvykle šíří krví, spermatem nebo dalšími tělními tekutinami osob infikovanými virem hepatitidy B. Riziko HBV infekce je vysoké především:  a) při nechráněném pohlavním styku (když máte sex bez kondomu), b) když sdílíte stříkačky a další potřeby pro nitrožilní aplikaci drog, při podání krevní transfúze nebo léčbě  infikovanými krevními produkty c) pro plod a novorozence infikované matky, zejména když těhotná žena nepodstoupí vyšetření cílená na odhalení rizika přenosu infekčních nemocí na plod v průběhu těhotenství (rutinně zajišťuje gynekolog).

3. Kdo je hlavně ohrožen nákazou hepatitidy B?
Hepatitidou mohou být ohroženi všichni lidé. Ovšem v největším riziku jsou: uživatelé ilegálních drog, zejména při injekční aplikaci,  vyznavači tetování a body piercingu, v riziku jsou i zdravotničtí pracovníci, ti jsou ale proti VHB očkováni.  Ve velkém  riziku jsou i osoby, které se při sexu nechrání (sex bez kondomu). Pacienti, kteří potřebují k léčbě krevní produkty (např. hemofilici) v současné době riziko nepodstupují – produkty jsou na infekce přenosné krví pečlivě vyšetřovány.

4. Existuje prevence proti hepatitidě B?
Ano. Chránit se člověk může tím, že omezí rizikové chování – tedy takové, při kterém k přenosu dochází. Jelikož je hepatitida B přenášena krví a tělními tekutinami, je možné se chránit těmito způsoby:
- vždy používejte latexové nebo polyuretanové kondomy se všemi sexuálními partnery
- vyhněte se sdílení věcí osobní hygieny (holící potřeby, kartáčky na zuby, náušnice, kleštičky na nehty)
- ujistěte se, že pro tetování a body piercing jsou užívány jednorázové nebo sterilní jehly
- pokud navštěvujete holiče a salóny péče o tělo, ujistěte se, že používá čisté a desinfikované holící potřeby
- pokud jste uživatelé nitrožilních drog, nikdy si nepůjčujte jehly a stříkačky, využívejte výměnných programů v K-centrech
- pokud jste zdravotničtí pracovníci, řiďte se zásadami správné praxe, dodržujte zásady bezpečnosti práce a dodržujte hygienicko-epidemiologický režim, zejména při každém parenterálním výkonu
Specifickou prevencí je v případě VHB očkování.

5. Jaký je rozdíl mezi akutní a chronickou hepatitidou B?
Hepatitida B je infekční virové onemocnění jater způsobené  virem hepatitidy B, které v klinické závažnosti může vyústit od lehkého onemocnění trvajícího několik týdnů až k závažnému celoživotnímu onemocnění. Hepatitida B může klinicky probíhat jako akutní nebo se může vyvinout chronická forma. Akutní hepatitida B je onemocnění, které se projeví v prvních šesti měsících po exponování VHB (inkubační doba 50-180 dní). Akutní infekce - a to i po bezpříznakovém průběhu - může  asi v 10%  přecházet do chronického stadia. Chronická hepatitida B může vyústit v cirhózu nebo další chronická onemocnění jater. Virus VHB při takové formě infekce persistuje  v organismu a aktivně se množí.

6. Jaké jsou příznaky akutní hepatitidy B?
U většiny dospělých se klinické  příznaky akutní virové infekce projeví (70% dospělých má příznaky infekce), naopak u dětí infikovaných během těhotenství nebo v raném dětství, probíhá onemocnění bezpříznakově.  Dospělí a děti nad 5 let mají příznaky častěji. Příznaky akutní HB mohou zahrnovat: teplotu - horečku, únavu, nechutenství, nauzeu, zvracení, bolesti břicha, tmavou moč, jílovitě světle zabarvenou stolici, bolest kloubů, žloutenku (žluté zabarvení kůže nebo očí).
U asi 15-25 % lidí s chronickou HB  se vyvine závažné jaterní onemocnění (cirhóza nebo rakovina jater). I když jsou játra postižená, někteří lidé stále nemají příznaky, i když jaterní testy ukazují jisté abnormality.

7. Jak zjistím, že jsem nakažený hepatitidou B?
Máte-li vzhledem ke svým rizikům (např. nechráněný sex, nitrožilní aplikace drog) obavu, že jste se mohl/a nakazit, promluvte se svým praktickým lékařem. I když mnoho lidí s VHB nemá příznaky, váš lékař může jednoduchým vyšetřením diagnostikovat, zda ve vašem případě k infekci došlo.  Můžete se také obrátit na ambulance infekčních oddělení, poradny Zdravotních ústavů, někde i nízkoprahová zařízení. Tyto testy prokáží přítomnost  protilátek nebo antigenů a pomohou určit jestli:
- máte akutní nebo chronickou infekci
- infekce odezněla
- jste imunní proti HB
- očkování  proti VHB bylo účinné

8. Jaká je léčba  hepatitidy B?
Akutní hepatitida typu B se neléčí (myšleno -příčina), léčí se příznaky a lékař během akutní infekce obvykle doporučí klid na lůžku, vhodnou dietu a výživu, tekutiny.  Pacient s akutní VHB  musí být hospitalizován (vyhláška MZ ČR). Lidé s chronickou VHB jsou dispenzarizováni u lékaře specialisty – podle vývoje choroby mohou léčeni nebo jsou alespoň pravidelně sledováni.  Tyto pacienty nejčastěji sleduje a dispenzarizuje infektolog, internista - hepatolog. Lidé s chronickou VHB musí být monitorováni pro výběr vhodné léčby. Několik léků se osvědčilo pro léčbu VHB a další nové léky jsou ve vývoji. Ale ne každý s chronickou VHB musí užívat léky, pro některé pacienty mohou mít léky vedlejší účinky.

9. Může přenášet hepatitidu B osoba bez příznaků?
Ano. Mnoho lidí s chronickou VHB neví, že jsou infikováni, dokud se necítí nebo nevypadají nemocně. Stále tak mohou šířit virus na ostatní a ohrozit vnímavé osoby (tj. neočkované) infekcí VHB včetně možnosti přechodu do chronické formy.   

10. Je soužití s osobou s  hepatitidou B nebezpečné?
Obecně lze říci, že ne, pokud se vyhýbáte společnému používání holících potřeb, kartáčků na zuby nebo nůžek a dalších osobních potřeb, které mohou způsobit porušení integrity kůže. Při běžném každodenním životě s infikovanou osobou riziko infekce VHB nehrozí. Tím je myšleno např.  potřesení rukou, obejmutí, mazlení, líbání a další citové, rodinné a sociální kontakty, ovšem kromě nechráněného sexu. Určité riziko představuje líbání při krvácení dásní nebo jiném poranění úst. Infekce VHB nemůže být přenášena kýcháním, kašlem, močí, stolicí, slzami, zvratky.


HCV


1. Co je hepatitida C?
Slovo hepatitida znamená zánět jater a ve většině případů se jedná o infekce, které jsou způsobené viry. Hlavními typy jsou hepatitida A, B, C. Hepatitida C je závažná až  potenciálně život ohrožující infekce způsobená virem hepatitidy C (VHC). Virus představuje v našich podmínkách významnou příčinu chronické hepatitidy, na rozdíl od akutní VHC, která je diagnostikována vzácně (probíhá většinou bezpříznakově). Chronická forma probíhá rovněž často bez příznaků a ve vysokém procentu vyúsťuje v cirhózu nebo rakovinu jater. U asi 80% nově infikovaných pacientů se progresivně vyvíjí chronická infekce, cirhóza se vyvíjí u 10-20 % osob s chronickou infekcí, rakovina jater u 1 až 5 %  osob s chronickou infekcí během 20-30 let. Odhadem více než 170 milionů lidí mělo kontakt s virem a 130 milionů lidí trpí infekcí celosvětově. Zatím neexistuje očkování na VHC.

2. Jak se mohu nakazit hepatitidou C?
Způsoby přenosu jsou podobné jako u HIV viru, liší se hlavně mírou rizika přenosu u jednotlivých způsobů: a) parenterálně – tj. infikovanou krví,  2) z matky na dítě,  3) v daleko menší míře i nechráněným pohlavním stykem. Probíhají studie, které se snaží osvětlit riziko přenosu tímto způsobem. Hepatitida C se nejčastěji šíří krví infikovaných osob, daleko méně často spermatem nebo dalšími tělními tekutinami osob infikovanými virem hepatitidy C. Riziko HCV infekce se zvyšuje:
- když sdílíte jehly a stříkačky a další potřeby pro nitrožilní aplikaci drog,
- krevní transfúzí nebo léčbou  infikovanými krevními deriváty (nevztahuje se na vyspělé země)
- když máte sex bez kondomu s více partnery, zejména když trpíte další sexuálně přenosnou nemocí

3. Kdo je hlavně ohrožen nákazou hepatitidy C?
Všichni lidé, kteří se chovají rizikově jsou VHC ohroženi. Mezi nejvíce ohrožené patří uživatelé ilegálních drog (především při injekční aplikaci), vyznavači tetování a body piercingu. Pacienti, kteří potřebují k léčbě krevní deriváty (např. hemofilici), v současné době riziko nepodstupují – produkty jsou na infekce přenosné krví pečlivě vyšetřovány.V riziku jsou ale i zdravotničtí pracovníci, u kterých může dojít k profesionálním poraněním při ošetřování infikovaných pacientů. Určité riziko existuje  i u lidí, s promiskuitním chováním, kteří provozují s více partnery nechráněný sex.

4. Existuje prevence proti hepatitidě C?
Ano. Jelikož je hepatitida C se přenáší krví a tělními tekutinami, je možné se chránit těmito způsoby:
a. vyhněte se sdílení věcí osobní hygieny (holící potřeby, kartáčky na zuby, náušnice, kleštičky na nehty)
-    ujistěte se, že pro tetování a body piercing jsou užívány jednorázové nebo sterilní jehly
b. pokud navštěvujete holiče a salóny péče o tělo, ujistěte se, že pracovníci používají čisté a desinfikované holící potřeby
-    pokud jste uživatelé nitrožilních drog, nikdy si nepůjčujte jehly a stříkačky, využívejte výměnných programů v K-centrech
-    pokud jste zdravotničtí pracovníci, řiďte se zásadami správné praxe, dodržujte zásady bezpečnosti práce a dodržujte hygienicko-epidemiologický režim, zejména při každém parenterálním výkonu
c. vždy používejte latexové nebo polyuretanové kondomy se všemi sexuálními partnery

5. Jaký je rozdíl mezi akutní a chronickou hepatitidou C?

Hepatitida C je infekční onemocnění jater, jehož klinický obraz může probíhat  od lehkého onemocnění trvajícího několik týdnů až k závažnému celoživotnímu onemocnění. Je to následek infikování buněk jater virem hepatitidy C. Hepatitida C může probíhat jako akutní nebo chronická. U 75-85% osob nakažených VHC se rozvine až chronická infekce. Akutní hepatitida C je krátce trvající onemocnění, které se objeví v prvních šesti měsících po exponování VHC a většinou probíhá bezpříznakově. Pro většinu lidí akutní infekce přechází do chronické infekce. Chronická hepatitida C je dlouho trvající onemocnění, které se objevuje, když VHC zůstává v těle.Hepatitida C může být trvalá a celoživotní a způsobit závažné jaterní problémy, včetně cirhózy nebo rakoviny jater.

6. Jaké jsou příznaky akutní hepatitidy C?
70-80% lidí s akutní VHC nemá příznaky. Někteří lidé mohou mít mírné příznaky brzy po infikování, průměrně za 7-8 týdnů. Mohou zahrnovat: horečku, únavu, nechutenství, nauzeu, zvracení, bolesti břicha, tmavou moč, jílovitě zabarvenou stolici, bolest kloubů, žloutenku (žluté zabarvení kůže nebo očí).

7. Jak zjistím, že jsem nakažený hepatitidou C?
Promluvte se svým praktickým lékařem. V riziku mohou být lidé, kteří dostali transfúzy nebo podstoupili operační výkon před rokem 1992. I když mnoho lidí s VHC nemá příznaky, lékař diagnostikuje onemocnění obvykle z jednoho vyšetření. To prokáže přítomnost protilátek nebo  antigenů a pomůže určit jestli:
- máte akutní nebo chronickou infekci
- infekce odezněla a jsou prokazatelné pouze protilátky po prodělané infekci

8. Jaká je léčba  hepatitidy C?

Není lék určený pro léčbu akutní hepatitidy C.  Během krátce trvající infekce lékař obvykle doporučí klid, vhodnou dietu, tekutiny, event. léčbu dalších příznaků onemocnění.
Každý pacient s chronickou VHC by měl diskutovat o možnostech léčby s lékařem, který se specializuje na léčbu hepatitidy – nejlépe infektologa, hepatologa. Lidé s chronickou VHC musí být pro výběr vhodné léčby monitorováni. Nejčastěji používaná léčba je kombinace dvou léků – interferonu a ribavirinu a trvá půl roku až rok. Ale ne u všech pacientů s VHC je léčba účinná. Kromě toho, u některých pacientů mají léky vedlejší nežádoucí účinky.

9. Může přenášet hepatitidu C osoba bez příznaků?

Ano. Mnoho lidí s chronickou VHC neví, že jsou infikováni, dokud se necítí nebo nevypadají nemocně. Stále tak mohou šířit virus na ostatní a ohrozit je infekcí VHC.

10. Je soužití s osobou s  hepatitidou C nebezpečné?
Obecně lze říci, že ne, pokud se vyhýbáte společnému používání holících potřeb, kartáčků na zuby, nůžek a dalších předmětů běžného užívání. Při běžném každodenním životě s infikovanou osobou  riziko infekce VHC nehrozí. Zahrnujeme sem společenský kontakt - potřesení rukou, obejmutí, ale i mazlení, líbání a další citové, rodinné a sociální kontakty, kromě nechráněného sexu. Rizikem může být při líbání krvácení dásní nebo další poranění úst. Infekce VHC nemůže být přenášena kýcháním, kašlem, močí, stolicí, slzami, zvratky.


HIV

1. Co je HIV a AIDS?
 HIV (human immunodeficiency virus) je virus způsobující AIDS. Je odlišný od většiny virů, protože napadá imunitní systém. Imunitní systém ochraňuje náš organismus před infekcemi a udržuje vnitřní rovnováhu organismu. HIV vyhledává a ničí určitý typ bílých krvinek (CD4 T-lymfocyty  a další buňky), které představují pro imunitní systém zásadní mechanismus, jak se vypořádat s infekcemi.
AIDS je syndrom získané imunodeficience a představuje konečné stadium HIV infekce. Osobě infikované virem HIV může trvat roky než, bez léčby, dosáhne tohoto stadia.  Mít AIDS znamená, že virus oslabil imunitní systém tak, že je pro organismus obtížné bojovat s infekcí. V případě, že je diagnostikována některá nebo více ne zcela běžných infekcí, jistý druh nádoru a současně velmi nízký počet T lymfocytů, existuje podezření, že se může jednat o AIDS.

2. Jak se mohu nakazit virem HIV?
HIV se  přenáší krví, spermatem nebo dalšími tělními tekutinami infikovaných osob.
Riziko HBV infekce roste:
- když máte sex bez kondomu,
- když sdílíte jehly a stříkačky a další potřeby pro nitrožilní aplikaci drog,
- krevní transfúzí nebo léčbou  infikovanými krevními produkty (neplatí pro vyspělé země)

3. Kdo je hlavně ohrožen nákazou HIV?
Ohroženi jsou všichni lidé, kteří se chovají rizikově. Lidé v nejvyšším ohrožení jsou: uživatelé ilegálních drog (zejména při nitrožilní aplikaci), vyznavači tetování a body piercingu, zdravotničtí pracovníci. Ve velkém  riziku jsou i osoby, které se při sexu nechrání (sex bez kondomu). Pacienti, kteří potřebují k léčbě krevní produkty (např. hemofilici) v současné době riziko nepodstupují – produkty jsou na infekce přenosné krví pečlivě vyšetřovány.

4. Existuje prevence proti HIV?
Ano. Jelikož je HIV přenášen krví a tělními tekutinami, je možné se chránit těmito způsoby:
- vždy používejte latexové nebo polyuretanové kondomy se všemi sexuálními partnery
- vyhněte se sdílení věcí osobní hygieny (holící potřeby, kartáčky na zuby, náušnice,   
   kleštičky na nehty)
- ujistěte se, že pro tetování a body piercing jsou užívány jednorázové nebo sterilní jehly
- pokud navštěvujete holiče a salóny péče o tělo, ujistěte se, že používá čisté a desinfikované       
  holící potřeby
- pokud jste uživatelé nitrožilních drog, nikdy si nepůjčujte jehly a stříkačky, využívejte   
  výměnných programů v K-centrech
- pokud jste zdravotničtí pracovníci, řiďte se zásadami správné praxe, dodržujte bezpečnost  
   práce při parenterálních výkonech

5. Můžu dostat HIV z líbání?

Je to ojedinělá cesta přenosu, lze říci, že by k přenosu HIV mohlo dojít za určitých okolností.  Ale líbání na tvář je velmi bezpečné. I když je druhá osoba HIV+, vaše neporušená kůže je dobrou bariérou.  Nelze se nakazit běžným sociálním kontaktem jako je polibek (dry kiss), obejmutí a potřesení rukou. Tzv. hluboké (francouzské) líbání už může pro přenos HIV určité riziko představovat. Může dojít k poškození sliznice v  ústech a na rtech a přenesení infekce na partnera přes drobná poranění v ústech. Protože se jedná o možné riziko, doporučuje se vyvarovat tohoto typu líbání s infikovaným partnerem. Je popsán případ ženy, která se nakazila HIV od svého sexuálního partnera kontaktem s nakaženou krví při „open mouth kissing“.

6. Jaké jsou příznaky HIV/AIDS?  
Jediná cesta, jak zjistit, jestli jste infikován/a, je podstoupit test na HIV. Nespoléhejte se na to, že by se měly objevit typické příznaky. Mnoho lidí infikovaných HIV  (HIV+) nemá příznaky 10 let nebo déle. Následující příznaky mohou být varovným znamením postupující HIV infekce:
- rychlý úbytek váhy,
- suchý kašel,
- opakující se horečky nebo hojné noční pocení,
- velká únava,
- zduřelé lymfatické uzliny v podpaží, tříslech nebo na krku,
- průjem trvající déle než týden,
- bílé vřídky na jazyku, v ústech nebo na krku,
- zápal plic,
- červené, hnědé, růžové nebo purpurové skvrny na nebo pod kůží, nose, očních víčkách,
- výpadky paměti, deprese a další neurologické poruchy.

Nedomnívejte se, že jste HIV+, pokud máte některý z těchto příznaků. Některý z nich může být příznakem i jiného onemocnění. Jediná cesta, jak zjistit, jestli jste se infikoval/a, je nechat si udělat test na HIV. Také příznaky AIDS jsou shodné s příznaky mnoha jiných onemocnění.

7. Jak zjistím, že mám HIV?
Můžete být HIV+ a cítit se dokonale zdravý/á. Jediná cesta, jak zjistit, že jste infikován/a je – podstoupit test. Promluvte si s proškoleným zdravotnickým personálem před samotným testováním. Testy se provádí na více místech - můžete jít ke svému lékaři (praktický lékař pro dospělé) nebo do speciálního centra (AIDS centra v nemocnicích, poradny Zdravotních ústavů, K-centra atd.).  testování je možné provést i anonymně, ale podmínky se každoročně mění. Je dobré informace ověřit na www.aids-hiv.cz  nebo www.zuusti.cz.

8. Jak se HIV/AIDS léčí?
V léčbě HIV se dosahuje velkých pokroků – používají se léky, které zasahují do patogeneze infekce.  Léčba může HIV+ osobám významně prodloužit a zkvalitnit život. Léky mohou zpomalit růst viru nebo zastavit jeho množení. Tyto léky virus nezabijí, jen sníží jeho hladinu v krvi nebo v organismu. Množství viru v krvi se nazývá virová nálož (viral load) a může být zjištěna speciálním vyšetřením. Další léky se používají na potlačení infekcí, ke kterým dochází v pozdních stádiích onemocnění díky oslabenému imunitnímu systému.

9. Může přenášet HIV osoba bez příznaků?
Ano. Mnoho lidí s HIV neví, že jsou infikováni, dokud se necítí nebo nevypadají nemocně.. Stále tak mohou šířit virus na ostatní a ohrozit je závažnými zdravotními problémy. Důležité je, nechat se testovat, když jsme si vědomi rizikového chování.   

10. Je soužití s HIV+ osobou nebezpečné?
Obecně lze říci, že ne, pokud se vyhýbáte společnému používání holících potřeb, kartáčků na zuby, nůžek, hřebenu. Běžný každodenní život s infikovanou osobou riziko infekce HIV nepředstavuje. Myslíme tím potřesení rukou, obejmutí, mazlení, líbání a další citové, rodinné a sociální kontakty, kromě nechráněného sexu. Také užívání společného nádobí, používání koupelny riziko nepředstavuje. Určitým rizikem může být krvácení dásní nebo další poranění úst při líbání. Infekce HIV nemůže být přenášena kýcháním, kašlem, močí, stolicí, slzami, zvratky.

piade  CZ