Hcube-Young

Descrizione Sito

testa en
hbv EN
hcv EN
hiv EN
sx basso en

FAQ

          FAQ                   

 

HBV

 
1. Какво е хепатит В?

Хепатит означава възпаление на черния дроб и се отнася също до група вирусни инфекции, които го засягат. Най-честите видове са хепатит А, хепатит В и хепатит С. Хепатит В е потенциално  животозастрашаваща инфекция, която се причинява от вирус. Вирусът на хепатит В (HBV) е глобален здравен проблем и един от най-сериозните видове хепатити: около 2 милиона души по света са били инфектирани с вируса и около 350 милиона живеят с хронична инфекция. Според ECDC тези, „които са хронично инфектирани с вируса на хепатит В (от >30% сред децата и <5%  сред възрастните) са в най-висок риск от сериозни последствия: чернодробна цироза (25%) и рак (5%). Нещо повече, тези хора действат като резервоар за продължаващото разпространение на болестта”.

2. Как се прадава хепатит В?

Начините за предаване са същите както и при ХИВ (Човешкия имунодефицитен вирус) – хетеро/хомосексуален път, от майка на дете – но HBV е от 50 до 100 пъти по-заразен. Хепатит В обикновено се предава, когато кръв, семенна течност или друга телесна течност на заразен човек попадне в тялото на някой, който не е инфектиран.
Ето защо рискът от инфектиране с HBV се увилачава когато:
•    Сексуалният контакт се осъществява без презерватив;
•    Използват се общи игли при употреба на наркотици;
•    Кръвопреливане или използване на заразени кръвни продукти.

3. Кои са най-застрашените?

Всички хора с в риск. Хора с повишен риск са: употребяващи наркотици (инжекционни, инхалиращи, смъркащи); лица, които се татуират или имат пиърсинг; лица, които ползват кръвни продукти по медицински показания (например при хемофилия); здравни работници и хора от други професии, изискващи спешност на действията (пожарникари, полицаи). Лица, които имат сексуални контакти без да употребяват презервативи са с повишен риск от инфектиране.

4. Има ли предпазване от хепатит В?

Да, тъй като се знае, че вирусът се предава чрез кръв или други телесни течности, съществуавт начини за предпазване от хепатит В. Тези начини включват:
•    Винаги използвайте презервативи при всеки сексуален контакт;
•    Избягвайте общата употреба на вещи за лична употреба с други хора. Това включва самобръсначки, четки за зъби, обеци, нокторезачки.
•    Уверявайте се, че чисти игли се ползват при правенето на татуировки и пиърсинг.
•    Ако ползвате услугите на бръснар, бъдете сигурен, че той ползва нови бръсначи.
•    Избягвайте наркотиците. Ако ползвате, никога не ползвайте общи игли и спринцовки.
•    Ако сте здравен работник, спазвайте добрите практики за използване и съхранение на игли.

5. Каква е разликата между „остър” и „хроничен” хепатит В?

Хепатит В е заразно чернодробно заболяване, което варира в проявите си от лека отпадналост в продължение на няколко седмици  до сериозна, продължаваща цял живот болест. Тези прояви са резултат от инфектирането с вируса на хепатит В. Хепатит В може да бъде остър или хроничен.
Острата инфекция с хепатит В е краткотрайно заболяване, което се проявява 6 месеца след заразявянето с вируса. Острата инфекция може – макар и не винаги – да доведе до хронична инфекция.
Хроничната хепатит В инфекция е дълготрайно заболяване, което се случва, когато вирусът на хепатит В остане в човешкото тяло.

6. Какви са симтомите на акутния хепатит В?

Макар че в голямата си част възрастните развиват симптомите на острия хепатит В, много деца не развиват. По-вероятно е възрастните и подрастващите над петгодишна възраст да развият симптоматика. Седемдесет процента от възрастните развиват симтоми от инфекцията.
Симтомите на острия хепатит В, ако се появят, могат да включват:
•    Температура
•    Изтощение
•    Загуба на апетит
•    Гадене
•    Повръщане
•    Болки в коремната област
•    Потъмняване на урината
•    Изсветляване на изпражненията
•    Болки в ставите
•    Пожълтяване на склерите и кожата
Около 15-25% от хората с хепатит В развиват сериозни чернодробни усложнения, като например цироза или рак на черния дроб. Но дори когато черният дроб е поразен, някои хора остават без симтпоми, макар че някои кръвни тестове могат да показват резултати извън приетите норми.

7. Как да разбера, че имам хепатит В?

Говорете с вашия общопрактикуващ лекар. Тъй като някои хора нямат симтпоми, докторите диагностицират заболяването с един или повече кръвни тестове. Тези тестове показват наличието на антитела или антигени и могат да определят дали вие:
•    Имате остра или хронична инфекция;
•    Вие се възстановявате от инфекция;
•    Имате имунитет за хепатит В;
•    Можете да се ваксинирате.

8. Как се лекува хепатит В?

Не съществува лекарство, което да лекува острия хепатит В. По време на тази краткотрайна инфекция, докторите обикновено препоръчват почивка, адекватно хранене и течности, макар че някои хора могат да се нуждаят от хоспитализация.
Хора, с хронична вирусна инфекция на хепатит В трябва да потърсят помощ и консултация от специалисти в лечението на хепатит В. Такива хора могат да бъдат интернисти или лични лекари, инфекционисти, гастроентеролози и вирусолози. Хора с хроничен хепатит В трябва да се проследяват регулярно за симптоми на чернодробни заболявания и да им бъде назначавано съответно лечение. Няколко медикамента да одобрени за лечението на хепатит В, а нови продукти се разработват. Все пак, не всяко лице с хроничен хепатит В се нуждае от медикаментозно лечение, а някои препарати при някои хора могат да имат странични ефекти.

9.  Може ли човек без симптоми да пренася хепатит В?

Да. Много хора с хронична вирусна инфекция на хепатит В не знаят, че са инфектирани, тъй като не се чувстват и не изглеждат болни. Все пак те са в състояние да разпространяват вируса на околните, както и поставят в риск собственото си здраве.

10. Опасно ли е съжителството с човек, живеещ с хепатит В?

В общия случай не е опасно, стига да не бъдат употребявани общи режещи предмети, четки за зъби, ножици, гребени, прибори за бръснене. Не съществува риск от предаване на хепатит В в нормалното ежедневие. Това се отнася до ръкостискане, прегръдки, целувки и изразяване на емоционална близост, семейни или социални отношения, освен непротектирани сексуални контакти. Съществува риск от предаване на вируса при целувка, когато двама души имат кървящи венци или други рани в устата. Инфекцията не може да бъде разпространена чрез кихане, кашляне, урина, изпражнения, повръщане и сълзи.HCV

1. Какво е Хепатит C?

Хепатит означава възпаление на черният дроб и се отнася към групата на вирусните инфекции които засягат ченият дроб. По-разпространените видове от тази група са: Хепатит А, Хепатит B и Хепатит C. Хепатит C е потенциално животозастрашаваща чернодробна инфекция причинена от хепатитния C вирус (HCV).
Хепатит C в по-голяма част от случаите е първопричина за острите Хепатити и хронични чернодробни заболявания, включително цироза и рак на черния дроб.
Около 80% от новооткритите инфектирани пациенти прогресивно развиват хроничен хепатит. Цироза развиват около 10 %  - 20 % от болните с хроничен хепатит C и между 1% - 5% развиват рак на черният дроб, предимно при по-дълга хронична инфекция ( 20-30години. Проблемът с хепатит С е сериозен и в световен мащаб приблизително 170 милиона души са засегнати от вируса, а 130 милиона са хронично инфектирани. За момента няма ваксина за хепатит C.

2. Как можеш да се заразиш с Хепатит C?

Начините на заразяване са същите както при ХИВ: сексуален път, кръвен и от заразена майка на дете. Хепатит се пренася, когато кръв, семенна или друга телесна течност от заразен човек с  вируса на хепатит С премине  в тялото на някой, който не  е инфектиран.
По тази причина риска от инфектиране с Хепатит С се увеличава когато:
•    Правим секс без кондом
•    Споделяме общи спринцовки и инструменти за наркотици
•    При кръвопреливане на заразена кръв или кръвни продукти.

3. Кои хора са в риск?

При всички хора има риск, но хората с по-голям риск са: незаконно употребяващите наркотици (венозно, инхалационно, анаболни средства), хора които си правят татуировки и пиърсинг, хора на които им преливат кръв и кръвни продукти по медицински показания (хемофилия), здравни служители, пожарникари и полицаи.
Хората правещи секс без презерватив са в по-висок риск.

4.Как да се предпазим от Хепатит С?

Тъй като хепатит С се пренася чрез кръвта и други телесни течности има начини за предотвратяване на заразяването:
•    Употребата на презервативи с всички сексуални партньори;
•    Да се избягва употреба на общи самобръсначки, четки за зъби, инструменти за маникюр;
•    Използването на еднократни и стерилни игли за татуировки и пиърсинг;
•    Използването на чисти ножици при посещение на фризьор;
•    Избягване употребата на нелегални наркотици. Никога не използвайте общи игли и спринцовки;
•    Използването на еднократни игли, спринцовки и инструменти в медицинската практика.

5. Каква е разликата между Острия  и Хроничен Хепатит С?

Хепатит С е заразно чернодробно заболяване което варира в проявите си от лека отпадналост в продължение на няколко седмици до сериозна, продължаваща цял живот болест. Тези прояви са резултат от инфектирането с вируса на хепатит С. Хепатит С може да бъде остър или хроничен. Приблизително 75-85% от хората заразени с Хепатит С развиват хроничен хепатит С.
Острата инфекция с хепатит С е краткотрайно заболяване, което се проявява 6 месеца след заразявянето с вируса. В повечето случаи острата инфекция води до хронифициране. Хроничната хепатит С инфекция е дълготрайно заболяване, което се случва, когато вирусът остане в човешкото тяло.
Когато вирусът остане за цял живот в нашето тяло може да доведе до сериозни чернодробни проблеми включително цироза, фиброза или рак на черният дроб.

6. Какви са симптомите на острия хепатит С?

Приблизително 70-80% от хората с остър хепатит С нямат никакви симптоми.
Някои хора все пак могат да имат лека или по-тежка симптоматика скоро след заразяване изразяваща се:
•    Треска
•    Умора
•    Липса на апетит
•    Гадене
•    Повръщане
•    Коремни болки
•    Потъмняване на урината
•    Изсветляване на изпражненията
•    Болки в ставите
•    Пожълтяване на склерите и кожата

7. Как да разбера ако имам Хепатит С?

Говорете с вашия общопрактикуващ лекар. Тъй като някои хора нямат симтпоми, докторите диагностицират заболяването с един или повече кръвни тестове. Тези тестове показват наличието на антитела или антигени и могат да определят дали вие:
•    Имате остра или хронична инфекция
•    Вие се възстановявате от инфекция

8.Как се лекува Хепатит С:

Не съществува лекарство което да лекува острия хепатит С. Лекарите обичайно препоръчват почивка, подходяща за болеста храна и течности. Лечението трябва да бъде обсъдено с лекар специалист в тази област - интернисти или лични лекари, инфекционисти, гастроентеролози и вирусолози.

Хората с хроничен хепатит С трябва да се проследяват регулярно за симптоми и оценка на лечението. Често се налага приема на две лекарствени средства за лечение (interferon и ribavirin), обаче не всеки човек с хроничен хепатит С се нуждае или ще има полза от лечение. Защото самите лекарства могат да бъдат причина за сериозни странични ефекти при някои пациенти.

9. Може ли човек без симптоми да пренася хепатит С?

Да. Много хора с хронична вирусна инфекция на хепатит В не знаят, че са инфектирани, тъй като не се чувстват и не изглеждат болни. Все пак те са в състояние да разпространяват вируса на околните, както и поставят в риск собственото си здраве.

10. Опасно ли е съжителството с човек, живеещ с хепатит С?

В по-голямата си част съжителството не е опасно, освен когато ползвате съвместно режещи предмети, четки за зъби, ножици, гребени, прибори за бръснене.
Не съществува риск от предаване на хепатит С в нормалното ежедневие.
Това се отнася до ръкостискане, прегръдки, целувки и изразяване на емоционална близост, семейни или социални отношения, освен непротектирани сексуални контакти. Съществува риск от предаване на вируса при целувка, когато двама души имат кървящи венци или други рани в устата. Инфекцията не може да бъде разпространена чрез кихане, кашляне, урина, изпражнения, повръщане и сълзи.HIV


1. Какво са ХИВ и СПИН?

ХИВ е съкратено от човешкия имонодефицитен вирус. Това е вирус който е причина за СПИН. ХИВ е различен от повечето други вируси, защото той атакува имунната система. Имунната система дава на нашето тяло способността да се бори с инфекциите. ХИВ открива и унищожава един вид бели кръвни клетки (Т-клетките или CD4 клетки),  необходими на имунната система за борба с болестите.

"СПИН" означава Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност. СПИН е крайната фаза на инфекция с ХИВ. Това може да отнеме години на хората заразени с ХИВ, дори и без лечение, за да се достигне този етап. Наличието на СПИН означава, че вирусът отслабил имунната система до момент, в който организма на човек не може да се бори с инфекциите. Когато някой има една или повече специфични инфекции, някои видове рак или с много нисък брой на Т-клетките, той или тя се счита че има СПИН.

2. Как се предава ХИВ?

ХИВ обикновено се разпространява, когато кръв, сперма или друга телесна течност от заразен човек навлезе в тялото на човек който не е заразен.

Поради тази причина рискът от заразяване се увеличава когато:
•    Имаме секс без презерватив
•    Обмен на спринцовки и инструменти за наркотици
•    Преливане на заразени кръв или кръвни продукти.

3. Кои са най-застрашени?

Всички хора са изложени на риск. Хората в по-голям риск са:
•    Незаконното употребяващите наркотици (инжектиране, вдишване);
•    Лицата, които си правят татуировки или пиърсинг;
•    Лицата, на които им се преливат кръвни продукти поради заболяване (например хемофилия);
•    Здравните работници и персонала на спешна помощ;
•    Хората, които правят секс без презерватив са с най-висок риск.

4. Как да се предпазим от ХИВ?

Тъй като ХИВ се предава чрез кръв и телесни течности, има начини за предпазване от ХИВ инфекция. Те включват:

•    Винаги употребявайте презервативи с всички сексуални партньори;
•    Избягвайте споделяне на лични вещи с хората. Това включва самобръсначки,  четки за зъби, обеци и нокторезачки;
•    Уверете се, иглите които се използват за татуировки и пиърсинги по тялотоса чисти и стерилни;
•    Ако посетите бръснар, се уверете, че той използва чиста самобръсначки;
•    Избягвайте незаконни наркотици. Ако все пак продължавате да си  инжектирате наркотици, то никога не използвайте общи игли и спринцовки;
•    Ако сте медицински специалист, следвайте добрите практики за използване и изхвърляне на иглите.

5. Мога ли да се заразя С ХИВ от целувка?

ХИВ не се предава случайно, така че целувката по бузата е безопасна. Дори ако друго лице има вирус, то здравата, неразранена кожа е добра бариера. Никой не се заразява от обичайни социални контакти, като сухи целувки, прегръдки и ръкостискания. Отворената целувка се смята за много нисък риск относно предаване на ХИВ. Все пак, продължителната целувка с отворена уста може да навреди на устата или устните и да позволи на ХИВ вируса да премине от заразено лице на партньор и след това в организма през порязвания или рани в устата.

Един от случаите, показва, че една жена се заразила с ХИВ от нейния  партньор чрез излагане на заразена кръв при отворена целувка.

6. Какви са симптомите на ХИВ/СПИН?

Единственият начин да разберете дали сте заразени е да се изследвате за ХИВ инфекция. Вие не може да разчитате на симптоми, за да знаете дали не са заразени. Много хора, които са заразени с ХИВ, нямат никакви симптоми в продължение на 10 години или повече. Следните признаци могат да бъдат предупредителни знаци на напреднала ХИВ инфекция:

•    Бърза загуба на тегло;
•    Суха кашлица;
•    Повтаряща се треска или обилно нощно изпотяване;
•    Силна необяснима умора;
•    Увеличени лимфни възли под мишниците, в слабините или на врата
•    Диария, която продължава повече от седмица;
•    Бели или необичайни петна върху езика, в устата или в гърлото;
•    Пневмония;
•    Червени, кафяви, розови, виолетови петна върху или под кожата, в устната кухина, носа или клепачите;
•    Загуба на паметта, депресия, и други неврологични заболявания.

Въпреки това, никой не бива да приема, че е заразен, ако има някои от тези симптоми. Всеки един от тези симптоми могат да бъдат свързани с други заболявания. Отново, единственият начин да се определи дали човек е заразен е да се изследва за ХИВ инфекция. Също така не може да се разчита на симптоми, за да се установи, че дадено лице е СПИН. Симптомите на СПИН са подобни на симптомите на много други заболявания.

7. Как мога да разбера ако имам ХИВ?

Може да имате HIV и да се чувствате напълно здрави. Единственият начин да се знае със сигурност дали сте заразени или не, е да се тествате. Говорете с опитен лекар или друг съветник, както преди, така и след като са тествате. Можете да отидете в вашия лекар или на места където се правят такиви тестове.

8. Как се лекува ХИВ?

Въпреки, че няма излекуване на ХИВ инфекцията , има възможности за лечение с което да се помогне на хората живеещи с ХИВ да продължават своя продуктивен живот. В момента лекарствата могат да забавят размножаването на вируса. Въпреки че тези лекарства не убиват вируса, те поддържат ниски количествотва на вируса в кръвта. Количеството на вируса в кръвта се нарича вирусното натоварване и може да бъде измерено с помощта на тест. Други лекарства се използват за борба с болести причинени от отслабената имунна система.

9. Може ли човек без симптоми да пренася ХИВ

Да. Много хора с ХИВ не знаят, че са заразени, тъй като те не се чувстват или изглеждат болни. Въпреки това, те могат да разпространят вируса на други хора и излагат себе си на риск от сериозни здравословни проблеми.

10. Опасно ли е съжителството с човек, заразен с ХИВ

Като цяло не е опасно, освен ако споделяте общи ножчета за бръснене, четки за зъби, ножици, четки за бръснене. Не съществува риск от заразяване с ХИВ в нормалния всекидневния живот заедно със заразен човек. Самото съществуване със заразени хора не води до риск от инфекция. Това се отнася за ръкостискания, прегръдки, ласки, целувки и за всички емоционални, семейни, социални контакти с изключение на необезопасен секс. Може да има риск, ако двама души обменят целувки при наличието на хеморагичен гингивит или други лезии в устата. Инфекцията не се предава чрез кихане, кашляне, урина, изпражнения, повръщане, сълзи.


 

 

 

1. Какво са ХИВ и СПИН?

 

ХИВ е съкратено от човешкия имонодефицитен вирус. Това е вирус който е причина за СПИН. ХИВ е различен от повечето други вируси, защото той атакува имунната система. Имунната система дава на нашето тяло способността да се бори с инфекциите. ХИВ открива и унищожава един вид бели кръвни клетки (Т-клетките или CD4 клетки),  необходими на имунната система за борба с болестите.

 

"СПИН" означава Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност. СПИН е крайната фаза на инфекция с ХИВ. Това може да отнеме години на хората заразени с ХИВ, дори и без лечение, за да се достигне този етап. Наличието на СПИН означава, че вирусът отслабил имунната система до момент, в който организма на човек не може да се бори с инфекциите. Когато някой има една или повече специфични инфекции, някои видове рак или с много нисък брой на Т-клетките, той или тя се счита че има СПИН.

 

2. Как се предава ХИВ?

 

ХИВ обикновено се разпространява, когато кръв, сперма или друга телесна течност от заразен човек навлезе в тялото на човек който не е заразен.

 

Поради тази причина рискът от заразяване се увеличава когато:

·                     Имаме секс без презерватив

·                     Обмен на спринцовки и инструменти за наркотици

·                     Преливане на заразени кръв или кръвни продукти.

 

3. Кои са най-застрашени?

 

Всички хора са изложени на риск. Хората в по-голям риск са:

·                     Незаконното употребяващите наркотици (инжектиране, вдишване);

·                     Лицата, които си правят татуировки или пиърсинг;

·                     Лицата, на които им се преливат кръвни продукти поради заболяване (например хемофилия);

·                     Здравните работници и персонала на спешна помощ;

·                     Хората, които правят секс без презерватив са с най-висок риск.

 

4. Как да се предпазим от ХИВ?

 

Тъй като ХИВ се предава чрез кръв и телесни течности, има начини за предпазване от ХИВ инфекция. Те включват:

 

·                     Винаги употребявайте презервативи с всички сексуални партньори;

·                     Избягвайте споделяне на лични вещи с хората. Това включва самобръсначки,  четки за зъби, обеци и нокторезачки;

·                     Уверете се, иглите които се използват за татуировки и пиърсинги по тялотоса чисти и стерилни;

·                     Ако посетите бръснар, се уверете, че той използва чиста самобръсначки;

·                     Избягвайте незаконни наркотици. Ако все пак продължавате да си  инжектирате наркотици, то никога не използвайте общи игли и спринцовки;

·                     Ако сте медицински специалист, следвайте добрите практики за използване и изхвърляне на иглите.

 

5. Мога ли да се заразя С ХИВ от целувка?

 

ХИВ не се предава случайно, така че целувката по бузата е безопасна. Дори ако друго лице има вирус, то здравата, неразранена кожа е добра бариера. Никой не се заразява от обичайни социални контакти, като сухи целувки, прегръдки и ръкостискания. Отворената целувка се смята за много нисък риск относно предаване на ХИВ. Все пак, продължителната целувка с отворена уста може да навреди на устата или устните и да позволи на ХИВ вируса да премине от заразено лице на партньор и след това в организма през порязвания или рани в устата.

 

Един от случаите, показва, че една жена се заразила с ХИВ от нейния  партньор чрез излагане на заразена кръв при отворена целувка.

 

6. Какви са симптомите на ХИВ/СПИН?

 

Единственият начин да разберете дали сте заразени е да се изследвате за ХИВ инфекция. Вие не може да разчитате на симптоми, за да знаете дали не са заразени. Много хора, които са заразени с ХИВ, нямат никакви симптоми в продължение на 10 години или повече. Следните признаци могат да бъдат предупредителни знаци на напреднала ХИВ инфекция:

 

·                     Бърза загуба на тегло;

·                     Суха кашлица;

·                     Повтаряща се треска или обилно нощно изпотяване;

·                     Силна необяснима умора;

·                     Увеличени лимфни възли под мишниците, в слабините или на врата

·                     Диария, която продължава повече от седмица;

·                     Бели или необичайни петна върху езика, в устата или в гърлото;

·                     Пневмония;

·                     Червени, кафяви, розови, виолетови петна върху или под кожата, в устната кухина, носа или клепачите;

·                     Загуба на паметта, депресия, и други неврологични заболявания.

 

Въпреки това, никой не бива да приема, че е заразен, ако има някои от тези симптоми. Всеки един от тези симптоми могат да бъдат свързани с други заболявания. Отново, единственият начин да се определи дали човек е заразен е да се изследва за ХИВ инфекция. Също така не може да се разчита на симптоми, за да се установи, че дадено лице е СПИН. Симптомите на СПИН са подобни на симптомите на много други заболявания.

 

 

7. Как мога да разбера ако имам ХИВ?

 

Може да имате HIV и да се чувствате напълно здрави. Единственият начин да се знае със сигурност дали сте заразени или не, е да се тествате. Говорете с опитен лекар или друг съветник, както преди, така и след като са тествате. Можете да отидете в вашия лекар или на места където се правят такиви тестове.

 

8. Как се лекува ХИВ?

 

Въпреки, че няма излекуване на ХИВ инфекцията , има възможности за лечение с което да се помогне на хората живеещи с ХИВ да продължават своя продуктивен живот. В момента лекарствата могат да забавят размножаването на вируса. Въпреки че тези лекарства не убиват вируса, те поддържат ниски количествотва на вируса в кръвта. Количеството на вируса в кръвта се нарича вирусното натоварване и може да бъде измерено с помощта на тест. Други лекарства се използват за борба с болести причинени от отслабената имунна система.

 

9. Може ли човек без симптоми да пренася ХИВ

 

Да. Много хора с ХИВ не знаят, че са заразени, тъй като те не се чувстват или изглеждат болни. Въпреки това, те могат да разпространят вируса на други хора и излагат себе си на риск от сериозни здравословни проблеми.

 

10. Опасно ли е съжителството с човек, заразен с ХИВ

 

Като цяло не е опасно, освен ако споделяте общи ножчета за бръснене, четки за зъби, ножици, четки за бръснене. Не съществува риск от заразяване с ХИВ в нормалния всекидневния живот заедно със заразен човек. Самото съществуване съ


1. Какво са ХИВ и СПИН?

ХИВ е съкратено от човешкия имонодефицитен вирус. Това е вирус който е причина за СПИН. ХИВ е различен от повечето други вируси, защото той атакува имунната система. Имунната система дава на нашето тяло способността да се бори с инфекциите. ХИВ открива и унищожава един вид бели кръвни клетки (Т-клетките или CD4 клетки),  необходими на имунната система за борба с болестите.

"СПИН" означава Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност. СПИН е крайната фаза на инфекция с ХИВ. Това може да отнеме години на хората заразени с ХИВ, дори и без лечение, за да се достигне този етап. Наличието на СПИН означава, че вирусът отслабил имунната система до момент, в който организма на човек не може да се бори с инфекциите. Когато някой има една или повече специфични инфекции, някои видове рак или с много нисък брой на Т-клетките, той или тя се счита че има СПИН.

2. Как се предава ХИВ?

ХИВ обикновено се разпространява, когато кръв, сперма или друга телесна течност от заразен човек навлезе в тялото на човек който не е заразен.

Поради тази причина рискът от заразяване се увеличава когато:
•    Имаме секс без презерватив
•    Обмен на спринцовки и инструменти за наркотици
•    Преливане на заразени кръв или кръвни продукти.

3. Кои са най-застрашени?

Всички хора са изложени на риск. Хората в по-голям риск са:
•    Незаконното употребяващите наркотици (инжектиране, вдишване);
•    Лицата, които си правят татуировки или пиърсинг;
•    Лицата, на които им се преливат кръвни продукти поради заболяване (например хемофилия);
•    Здравните работници и персонала на спешна помощ;
•    Хората, които правят секс без презерватив са с най-висок риск.

4. Как да се предпазим от ХИВ?

Тъй като ХИВ се предава чрез кръв и телесни течности, има начини за предпазване от ХИВ инфекция. Те включват:

•    Винаги употребявайте презервативи с всички сексуални партньори;
•    Избягвайте споделяне на лични вещи с хората. Това включва самобръсначки,  четки за зъби, обеци и нокторезачки;
•    Уверете се, иглите които се използват за татуировки и пиърсинги по тялотоса чисти и стерилни;
•    Ако посетите бръснар, се уверете, че той използва чиста самобръсначки;
•    Избягвайте незаконни наркотици. Ако все пак продължавате да си  инжектирате наркотици, то никога не използвайте общи игли и спринцовки;
•    Ако сте медицински специалист, следвайте добрите практики за използване и изхвърляне на иглите.

5. Мога ли да се заразя С ХИВ от целувка?

ХИВ не се предава случайно, така че целувката по бузата е безопасна. Дори ако друго лице има вирус, то здравата, неразранена кожа е добра бариера. Никой не се заразява от обичайни социални контакти, като сухи целувки, прегръдки и ръкостискания. Отворената целувка се смята за много нисък риск относно предаване на ХИВ. Все пак, продължителната целувка с отворена уста може да навреди на устата или устните и да позволи на ХИВ вируса да премине от заразено лице на партньор и след това в организма през порязвания или рани в устата.

Един от случаите, показва, че една жена се заразила с ХИВ от нейния  партньор чрез излагане на заразена кръв при отворена целувка.

6. Какви са симптомите на ХИВ/СПИН?

Единственият начин да разберете дали сте заразени е да се изследвате за ХИВ инфекция. Вие не може да разчитате на симптоми, за да знаете дали не са заразени. Много хора, които са заразени с ХИВ, нямат никакви симптоми в продължение на 10 години или повече. Следните признаци могат да бъдат предупредителни знаци на напреднала ХИВ инфекция:

•    Бърза загуба на тегло;
•    Суха кашлица;
•    Повтаряща се треска или обилно нощно изпотяване;
•    Силна необяснима умора;
•    Увеличени лимфни възли под мишниците, в слабините или на врата
•    Диария, която продължава повече от седмица;
•    Бели или необичайни петна върху езика, в устата или в гърлото;
•    Пневмония;
•    Червени, кафяви, розови, виолетови петна върху или под кожата, в устната кухина, носа или клепачите;
•    Загуба на паметта, депресия, и други неврологични заболявания.

Въпреки това, никой не бива да приема, че е заразен, ако има някои от тези симптоми. Всеки един от тези симптоми могат да бъдат свързани с други заболявания. Отново, единственият начин да се определи дали човек е заразен е да се изследва за ХИВ инфекция. Също така не може да се разчита на симптоми, за да се установи, че дадено лице е СПИН. Симптомите на СПИН са подобни на симптомите на много други заболявания.


7. Как мога да разбера ако имам ХИВ?

Може да имате HIV и да се чувствате напълно здрави. Единственият начин да се знае със сигурност дали сте заразени или не, е да се тествате. Говорете с опитен лекар или друг съветник, както преди, така и след като са тествате. Можете да отидете в вашия лекар или на места където се правят такиви тестове.

8. Как се лекува ХИВ?

Въпреки, че няма излекуване на ХИВ инфекцията , има възможности за лечение с което да се помогне на хората живеещи с ХИВ да продължават своя продуктивен живот. В момента лекарствата могат да забавят размножаването на вируса. Въпреки че тези лекарства не убиват вируса, те поддържат ниски количествотва на вируса в кръвта. Количеството на вируса в кръвта се нарича вирусното натоварване и може да бъде измерено с помощта на тест. Други лекарства се използват за борба с болести причинени от отслабената имунна система.

9. Може ли човек без симптоми да пренася ХИВ

Да. Много хора с ХИВ не знаят, че са заразени, тъй като те не се чувстват или изглеждат болни. Въпреки това, те могат да разпространят вируса на други хора и излагат себе си на риск от сериозни здравословни проблеми.

10. Опасно ли е съжителството с човек, заразен с ХИВ

Като цяло не е опасно, освен ако споделяте общи ножчета за бръснене, четки за зъби, ножици, четки за бръснене. Не съществува риск от заразяване с ХИВ в нормалния всекидневния живот заедно със заразен човек. Самото съществуване със заразени хора не води до риск от инфекция. Това се отнася за ръкостискания, прегръдки, ласки, целувки и за всички емоционални, семейни, социални контакти с изключение на необезопасен секс. Може да има риск, ако двама души обменят целувки при наличието на хеморагичен гингивит или други лезии в устата. Инфекцията не се предава чрез кихане, кашляне, урина, изпражнения, повръщане, сълзи.

с заразени хора не води до риск от инфекция. Това се отнася за ръкостискания, прегръдки, ласки, целувки и за всички емоционални, семейни, социални контакти с изключение на необезопасен секс. Може да има риск, ако двама души обменят целувки при наличието на хеморагичен гингивит или други лезии в устата. Инфекцията не се предава чрез кихане, кашляне, урина, изпражнения, повръщане, сълзи.

 

piede EN